Edukacja domowa - jesteśmy szkołą partnerską szkoły w chmurze !

Edukacja domowa jeszcze nigdy nie była tak przyjemna.

Dlaczego postanowiliśmy dołączyć do Szkoły w Chmurze?
Jesteśmy absolutnie przekonani, że zapewnienie uczniowi edukacji hybrydowej to nasza przyszłość. Dlatego też w lipcu 2020 roku podpisaliśmy umowę o współpracy i zostaliśmy drugą w województwie mazowieckim szkołą partnerską. Pełną mapę placówek można śledzić na stronie: https://www.facebook.com/szkolawchmurze.org
Platforma Szkoły w Chmurze daje dziecku narzędzie na miarę edukacji XXI wieku, pozwala z jednej strony zrealizować podstawę programową, a z drugiej wygospodarować czas na realizację pasji.

Jesteśmy szkołą przyjazną ED. Na egzaminie uczniów traktujemy po partnersku. 
Aby zapisać dziecko do ED w naszej szkole wystarczy skontaktować się z sekretariatem szkolnym w celu otrzymania dokumentów.

Po wypełnieniu dokumentów, Dyrektor podejmuje decyzję, podpisujemy umowę i resztą zajmujemy się już my :-).

Więcej o samej platformie przeczytać można na stronie:
https://szkolawchmurze.org/#edukacja

Prowadzimy  grupę stacjonarną uczniów klas 4-8 - ok. 20 uczniów, którzy będą codziennie mieli kontakt z mentorem - wychowawcą, zaś podstawa programowa realizowana jest poprzez platformę SZKOŁY W CHMURZE. 

Będziemy też organizowali cykliczne spotkania dla naszych uczniów w ED.
Wszelkie wydarzenia oraz zasady udziału zamieszczać będziemy na stronie Modelowej Szkoły Podstawowej: https://www.facebook.com/modelowaszkola