Edukacja Domowa w modelowej szkole!

Edukacja domowa jeszcze nigdy nie była tak przyjemna.

Aby zapisać dziecko do ED w naszej szkole wystarczy wypełnić ankietę rekrutacyjną do ED i skontaktować się z sekretariatem szkolnym w celu otrzymania dokumentów.

Po wypełnieniu dokumentów, Dyrektor podejmuje decyzję, podpisujemy umowę i resztą zajmujemy się już my :-) 

Jesteśmy szkołą przyjazną ED. Na egzaminie uczniów traktujemy po partnersku.

dołącz do lekcji w szkole - klasy 6-8

ZAJĘCIA ED DLA 0-3

Zapraszamy do Przystanku ME na zajęcia dla dzieci w ED
ZAPISY https://app.activenow.io/external/calendar/8748?code=jEO1YWqFKieJIhnV

Ale my chcemy dać Wam jeszcze więcej…

W Modelowej Edukacji korzystamy z platformy edukacyjnej YouSchool. To nowoczesne narzędzie zgodne z obowiązującą podstawą programową, które pozwala uczyć się przez dociekanie, w różnorodny i dopasowany do preferencji sposób. Na stronie internetowej www.youschool.me możesz dowiedzieć się więcej.

O YOUSCHOOL

Nowoczesna platforma edukacyjna wspierająca szkoły, organizacje i instytucje edukacyjne oraz klientów indywidualnych. Nauka w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.  

O nas:  

W YouSchool wspieramy szkoły i instytucje edukacyjne, którym zależy na dostarczaniu swoim uczniom najlepiej opracowanej wiedzy, podanej w nowoczesny sposób. Pragniemy oferować rozwiązania inspirujące ucznia do krytycznego myślenia i samodzielnych poszukiwań.  

Stworzyliśmy nowoczesną platformę edukacyjną pozwalającą uczyć się przez dociekanie, w różnorodny i dopasowany do preferencji użytkownika sposób. Każdy uczeń może samodzielnie zadecydować o tym, kiedy, gdzie, jak i w jakim tempie chce się uczyć.

Naszą platformę wyróżnia skupienie na motywacji poznawczej, kreatywne, aktywizujące zadania, dostęp do szerokiej bazy wiedzy i możliwość samodzielnego obserwowania postępów pracy przez ucznia. Platforma jest zgodna z podstawą programową i zawiera opracowanie materiału obowiązującego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.