Alternatywna modelowa szkoła podstawowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, szukaj bieżących informacji na:
https://www.facebook.com/modelowaszkola/

Modelowa Szkoła to zaproszenie do przygody z edukacją na poziomie szkoły podstawowej. 

Chcemy by nauka kojarzyła się z przyjemnymi wspomnieniami i doznaniami oraz wywoływała uśmiech na twarzy dziecka.
W naszej szkole uczymy się w sposób zupełnie niekonwencjonalny.

Modelowa Szkoła podstawowa oprócz pedagogiki Marii Montessori bazuje na podejściu Jespera Juula.

Główna idea to wyrównanie poziomów: dorosły - dziecko w relacji i traktowanie na serio dziecka jako równoprawnego człowieka.

Co ważne i dla nas fundamentalne, Juul podkreśla, że w tym całym uznaniu istoty młodego człowieka: rodzic / nauczyciel musi pamiętać, że to dorosły ponosi odpowiedzialność za mądre i wspierające przywództwo.

Zarówno dziecko, jak i dorosły muszą szanować swoje granice godności, integralności i odrębności.

Dla nas to po prostu zaproszenie do dyskusji. Tak właśnie postrzegamy naukę.

W Modelowej Szkole bardzo dużo w rozmawiamy, dyskutujemy, zachęcamy do rozważań i budowania więzi.

Relacja jest tu kluczowa. Ludziom, którzy nie nawiązują relacji ciężko jest konstruktywnie i efektywnie współpracować.

STATUT SZKOŁY

Plik do pobrania - MODELOWA-SZKOŁA_statut.pdf